این شرکت افتخار دارد که کلیه تجهیزات وقطعات مورد نیاز صنعت رنگ وسند بلاست را در کوتاهترین زمان و ازبهترین برندهای موجود در بازار به مشتریان محترم تحویل نماید.

1
2
3
4
5
6
7
8
1

ایرلس

لاهوائیه کراکو

Airless

2

دیگ

مرجل سند بلاست

Blast Machine

3

شیلنگ

خرطوم سندبلاست

Hose

4

نازل

فوقه سندبلاست مطاطیه

Nozzle

5

نگه دارنده

ممسک

Holder

6

شیلنگ رنگ

خرطوم صبغ لاهوائی

Hose Dye

7

تجهیزات ایمنی سندبلاست

معدات السلامه

Safety Equipments

8

پیستوله رنگ

مسدس رش الاهوائی

Cun